فرادید فناوری اطلاعات

همکاری جهت انجام فعالیت های برخط

 

ایجاد امکان برگزاری آزمون های آنلاین
نظرسنجی آنلاین
انتخابات آنلاین
با قابلیت گزارش گیری همزمان